Regulamin

ZASADY OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wzięcia udziału w zabawie Escape Room.
  2. Osoby dokonujące rezerwacji w Domu Zagadek poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście na miejscu za pośrednictwem pracownika Domu Zagadek zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.
  3. W celach organizacyjnych, prosimy o przybycie 15 minut przed godziną rezerwacji.
  4. Pracownik Domu Zagadek może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.
  5. Na terenie Domu Zagadek obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.
  6. Do Gry Escape Room nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość.
  7. Dom Zagadek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 6. (nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji dla Klienta).
  8. Dom Zagadek uprasza o niekorzystanie (w trakcie Gry Escape Room) z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, kalkulatorów, latarek i innych urządzeń elektronicznych, jednakże w wyjątkowych okolicznościach, dopuszcza możliwość korzystania jedynie z telefonów komórkowych.
  9. Wszystkie przedmioty wymienione w punkcie 8., przed rozpoczęciem Gry Escape Room, należy pozostawić w specjalnie przygotowanych szafkach zamykanych na kłódkę, a następnie, po zakończeniu gry, odebrać je z powrotem.
  10. Dom Zagadek nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie przechowywania w depozycie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

11. Pracownik Domu Zagadek posiada prawo przerwania Gry Escape Room, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).

12. Wszystkie pokoje Gier Escape Room są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).

13. W każdym pokoju znajdują się elementy oznaczone symbolem czaszki oraz napisaem NIE DOTYKAĆ. Są one przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry!.

14. W każdym pokoju znajduje się przycisk awaryjny (Panic Button), który automatycznie otwiera drzwi.

15. W razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientom, pracownik Domu Zagadek ma możliwość otworzenia drzwi w każdym momencie Gry Escape Room.

16. Dom Zagadek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

17. Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników Gry Escape Room odpowiedzialność materialną ponosi Klient.

18. Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję lub inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem Gry Escape Room, proszone są o kontakt z pracownikiem.

19. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Grze Escape Room na własną odpowiedzialność.

20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

21. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Dom Zagadek pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z obiektu gdzie znajduje się Dom Zagadek. Wówczas uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

REZERWACJE

22. W celu rozpoczęcia Gry Escape Room należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin (wolny od innych rezerwacji).

23. Rezerwacji dokonać można: poprzez stronę domzagadek.pl/rezerwacje, telefonicznie (tel. 884-884-839, 884-836-856) lub na miejscu (ul. Zwrotnicza 6).

24. Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz ewentualne uwagi (w polu „Dodatkowe uwagi” ) tj. kod rabatowy, język (polski lub angielski), informacje o nietypowej liczbie osób, faktura i inne… (żadne dane nie zostaną udostępnione osobom postronnym).

25. W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np.: urodziny, wieczór panieński/ kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.

26. W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację.

27. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, co najmniej 24 godziny przed wybranym terminem. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (tel. 884-884-839) lub mailowy (kontak@domzagadek.pl) w celu udostępnienia terminu innym osobom.

GRA

28. W pokojach Domu Zagadek Gra Escape Room trwa maksymalnie 60 min.

29. W Grze Escape Room udział może wziąć od 2 do 8 osób w zależności od wybranego pokoju (w wyjątkowych przypadkach osób może być więcej, dopłata 30zł za osobę).

30. Osoby powyżej 10. roku życia do Gry Escape Room przystąpić mogą same, bez opiekuna.

31. Osoby poniżej 10. roku życia, w czasie Gry Escape Room, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej lub animatora z Dom Zagadek.

PŁATNOŚCI

32. Koszt jednej Gry Escape Room wynosi: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14.30 – 180PLN, od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 22:00 oraz w weekendy i święta – 220 PLN.

33. Płatności za Grę Escape Room dokonać można gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym lub voucherem.

VOUCHERY

34. Koszt vouchera wynosi 200PLN.

35. Voucher uprawnia do jednorazowej Gry Escape Room (od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 – 22.00) w jednym, wybranym przez Klienta pokoju.

36. Voucher zakupić można na miejscu (ul. Zwrotnicza 6) oraz online (www.domzagadek.pl/escape-room-voucher)

37. Ważność vouchera zakupionego na miejscu trwa 12 miesięcy i liczona jest od dnia zakupu.

38. W przypadku zakupu online, ważność vouchera trwa 12 miesięcy i liczona jest od dnia zaksięgowania wpłaty.

39. Zakup vouchera nie gwarantuję pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji.

40. W celu wykorzystania vouchera, należy wręczyć go pracownikowi przed rozpoczęciem Gry Escape Room.

KUPONY RABATOWE

41. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowej zniżki na grę Gry Escape Room (od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09:00 – 22.00) w jednym, wybranym przez Klienta pokoju.

42. W celu wykorzystania Kuponu Rabatowego, należy wpisać numer kuponu w polu „Kupony Rabatowe” w zakładce www.domzagadek.pl/rezerwacja podczas dokonywania rezerwacji. Rezerwując wizytę telefonicznie należy podać numer kuponu rabatowego pracownikowi podczas dokonywania rezerwacji.

43. Kupon Rabatowy nie gwarantuje pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji

44. Kupon Rabatowy nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.

45. Kupon Rabatowy nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego zostać wydana reszta.

46. Kupon Rabatowy może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału.

47. Jeden Kupon Rabatowy może być wykorzystany na jedną grę. Nie można łączyć Kuponów Rabatowych

POZOSTAŁE

48. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.